top of page

- Privacy Beleid Ecobeauty -

Ecobeauty is zich bewust van het vertrouwen dat u in haar stelt.

Ecobeauty respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en alle bezoekers in de praktijk en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laat zij u weten welke gegevens zij verzamelt en waarom deze gegevens verzamelt worden. Zo begrijpt u precies hoe Ecobeauty werkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website, de webshop en de diensten in de praktijk van Ecobeauty. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid. Uw gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij Ecobeauty daar wettelijk toe verplicht is.

 

Ecobeauty verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

 

OVER ECOBEAUTY

www.ecobeauty-skincare-rotterdam.com wordt beheerd door Monique Briggeman.

De bedrijfsgegevens zijn:

Ecobeauty Skincare Rotterdam

Bergselaan 287a

3038 CE Rotterdam

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Ecobeauty is open en eerlijk over de gegevens die zij van u verzamelt en waarom zij deze verzamelt.

Ecobeauty  wisselt uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is.

Als u bent aangemeld voor onze een van onze diensten zoals: nieuwsbrief, een contactformulier heeft ingevuld of een bestelling heeft geplaatst, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Ecobeauty verwerkt alleen de gegevens die u zelf verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kan Ecobeauty van u verwerken:

  • Naam

  • E-mail adres

  • Telefoonnummer

  • Medische gegevens welke noodzakelijk zijn voor de behandeling

  • Intake formulier, gegevens over je gezondheid, huidaandoeningen/ziekte en de persoonlijke verzorging die u gebruikt.

DOELEINDEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Verzenden van de nieuwsbrief.

  • Te communiceren via telefoon, e-mail, WhatsApp.

  • Om uw producten te kunnen leveren en hierover te informeren.

MINDERJARIGEN

Als je 16 jaar of jonger bent mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

 

BEWAARTERMIJN

Ecobeauty bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Dat wil zeggen dat Ecobeauty de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Ecobeauty hanteert een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

RECHTEN

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna Ecobeauty uw gegevens niet meer zullen verwerken.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Ecobeauty van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen  om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Ecobeauty reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek mailen naar info@ecobeauty.nu

 

WIJZIGINGEN

Ecobeauty behoudt ten alle tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

BEVEILIGING

Ecobeauty neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ecobeauty.nu

bottom of page